Általános kereskedelmi feltételek

I. Bevezető rendelkezések

1.1. A www.medicovi.hu webáruház közvetítésével létrehozott kereskedelmi kapcsolatokat a Lumatix, s.r.o. (korlátozott felelősségű társaság), Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Szlovákia, GLN: 45 995 061, Áfa kód: SK2023199079 (a továbbiakban "Eladó") és a Vevő között az alábbi Általános kereskedelmi feltételek szabályozzák.

1.2. Vevőnek számít minden olyan személy, aki elküldte az Eladó honlapján található, maradéktalanul kitöltött elektronikus megrendelőlapot, és terméket vásárol tőle magánszemélyek saját szükségleteinek kielégítésére, tehát nem kereskedelmi célokból.

1.3. Az Eladó és a Vevő közti jogviszonyt a www.medicovi.hu webáruház Általános kereskedelmi feltételei és az internetes vásárlásra vonatkozó Reklamációs rendje, valamint az ide vonatkozó jogszabályok és rendelkezések szabályozzák. Ide tartoznak: a Polgári törvénykönyv, a Kereskedelmi törvénykönyv, a fogyasztó védelmére vonatkozó 634/1992 sz. törvény, a házaló kereskedelemben résztvevő fogyasztó védelmére vonatkozó, T.t. 108/2000 sz. törvény, és az Elektronikus kereskedelemről szóló T.t. 22/2004 sz. törvény.

1.4. Adásvételi szerződés alatt az Eladó és a Vevő közötti, az Általános kereskedelmi feltételek II. bekezdése szerint megkötött szerződés értendő, melynek tárgya az Eladó www.medicovi.hu honlapján kínált termék (továbbiakban csak "termék") megvásárlása.

II. Az áru megrendelése és az adásvételi szerződés megkötése

2.1.A Vevő a terméket az Eladó honlapján az elektronikus megrendelőlap kitöltésével (a továbbiakban "megrendelés") rendeli meg, az Általános kereskedelmi feltételek ezen pontjának alábbi rendelkezéseiben meghatározott módon. p>

2.2. A Vevő a megrendelőlapon minden szükséges adatot kitölt. A megrendelés végleges elküldése előtt a Vevőnek lehetősége van leellenőrizni a megrendelést és a kitöltött adatokat. A megadott adatok és a megrendelés módosítása az adatok átírásával, és a ,,Kosár aktualizálása" gomb megnyomásával lehetséges. A Vevő a megrendelést a ,,Megrendelés" gomb megnyomásával igazolja. Az Eladó elküldöttnek tekinti a megrendelést, ha megkapta azt, és tartalmazza valamennyi szükséges adatot. Az elküldött megrendelés javaslat a Vevő részéről az Adásvételi szerződés megkötésére. p>

2.3. Az adásvételi szerződés akkor köttetik meg, amikor a Vevő és Eladó kölcsönösen jóváhagyja a megrendelést e-mailben vagy telefonon. p>

2.4. Amennyiben a Vevő nem teljesíti ezt a jóváhagyást a Vásárló által megszabott módon és időben, az Adásvételi szerződés az időtartam leteltével teljes egészében érvényességét veszti.

2.5. Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy nem küldi el a Vevőnek a jóváhagyást, amennyiben az Eladó internetes oldalán levő termékkatalógusban nyilvánvaló nyomdahiba következett be a termék árát, leírását vagy ábrázolását illetően.

III. Ár, fizetési és szállítási feltételek

3.1. A Vevő az Általános kereskedelmi feltételek az eladás pillanatában érvényes, 3.2. pontja szerint köteles a kifizetni a termék vételárát, amelyet az Eladó a megkötött adásvételi szerződés értelmében, időben és maradéktalanul kézbesít neki.

3.2. A termék vételára az www.medicovi.hu honlapján található, a Vevő megrendelésének elküldése pillanatában az Eladónak. A vételár az Áfát is tartalmazza, a Szlovák Köztársaságban érvényes aktuális adókulcs szerint.

3.3.A Vevő a vételár kifizetését alábbi módokon végezheti el: utánvéttel - készpénzben a GLS futárszolgálatnak az áru kézbesítésénél; bankátutalással; elektronikus bankrendszeren keresztül – PayPal, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

3.4. Az Eladó által kiállított számla a vételárról, amit a csomagban, az áruhoz csatolva küld el a Vevőnek, egyúttal adóokmány és szállítólevél is.

3.5.Az Általános kereskedelmi feltételek 3.2. bekezdésének értelmében a vételárban benne foglaltatik az áru szállítási költsége is. Utánvétes fizetés esetén az utánvételi díj az Áfával együtt 600 Ft. p>

3.6.Az Eladó az árut a lehető leghamarabb, az Adásvételi szerződés jóváhagyása utáni 5 napon belül, vagy ennél korábban küldi el a Vevőnek. Ehhez az időhöz hozzá kell számítani a GLS futárszolgálat kézbesítési idejét, ami átlagosan 1-3 munkanap. A Vevő tudomásul veszi, hogy a fenti időpontok csak tájékoztató jellegűek.

3.7. Amennyiben a raktárkészlet elfogyása miatt egy megrendelt termék kézbesítését nem lehet megvalósítani, a rendelés teljesítése vagy ezen termék nélkül valósul meg, vagy az Eladó egy másik, az eredetihez hasonló terméket kínál fel a Vevőnek (pótteljesítés). Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő beleegyezését kérni.

3.8 Az áru a szállításnál biztonságosan be van csomagolva. Az átvétel előtt a Vevő köteles ellenőrizni a csomag sértetlenségét és hibátlanságát. Amennyiben a csomag szemmel láthatóan sérült, vagy a feltépett ragasztószalag, esetleg más jelek egy nem engedélyezett külső behatolásra utalhatnak, a Vevő köteles a GLS futárszolgálat alkalmazottját felszólítani a csomag súlyának ellenőrzésére, vagy visszautasítani a csomag átvételét, és erről 24 órán belül tájékoztatni az Eladót.

IV. Jótállás

4.1.Az Eladó az árura garanciát nyújt az általánosan vonatkozó jogszabályok értelmében. Valamennyi termékre 24 hónap jótállás vonatkozik. A jótállás a termék Vevő általi átvételének napján kezdődik.

4.2. A jótállás csak a gyártási hibából eredeztethető problémákra vagy más problémákra vonatkozik, amelyeket nem az alábbi okok eredményeztek: szakszerűtlen vagy kíméletlen bánásmód, a termék nem rendeltetésszerű használata, a nem megfelelő nagyság választása, szándékos vagy nem szándékos, mechanikus megrongálás, elégtelen vagy nem megfelelő ápolás, a gyártási nyersanyag természetes átalakulása, vagy a termék természetes elhasználódása. p>

4.3.A Vevő a reklamációt az alábbi módon érvényesítheti:

Az Eladó értesítésével e-mailben, telefonon, vagy levélben, a postán keresztül az alábbi címre: Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, Szlovákia

4.4. A reklamáció folyamatát és a hibák kiküszöbölésének módját a Reklamációs rend szabályozza, amely az Általános kereskedelmi feltételek szerves részét képezi.

V. Az áru visszajuttatása – elállás a szerződéstől

5.1.A házaló kereskedelemben résztvevő fogyasztó védelméről szóló § 12 törvény értelmében (T.t.108/2000 sz. törvény) a Vevőnek az áru átvételétől számított 14 napon belül joga van elállni a szerződéstől indoklás nélkül is, miközben elengedhetetlen, hogy az említett határidőben az Eladó erről értesüljön egy nyilatkozat formájában, és visszakapja a megvásárolt terméket. p>

5.2.A Vevő köteles visszaküldeni az árut az Eladó címére: Lumatix s.r.o., Záhradnícka 93, 821 02 Bratislava. Visszajuttatás esetén az Eladó köteles tudomására hozni a Vevőnek, hogy az árut a GLS futárszolgálattal kell visszaküldenie. Az utánvéttel küldött csomagot az Eladó nem veszi át, hanem visszaküldi a Vevő költségeire. Amennyiben a Vevő él az áru visszajuttatásának jogával, az árunak sértetlennek, használatlannak kell lennie, a sértetlen eredeti csomagolásban.

5.3.Az Eladó leellenőrzi a terméket. Amennyiben az Eladó a terméket sértetlen és használatban állapotban kapta vissza, visszaküldi a vételárat a Vevőnek az Adásvételi szerződéstől való elállásától számított 15 napon belül, mégpedig vagy a kifizetett vételár átutalásával a Vásárló címére postautalvány útján, vagy bankutalvánnyal a Vásárló számlájára. Amennyiben a visszajuttatott áru bármilyen módon megsérült vagy elhasználódott, az Eladó fenntartja a jogot a károk megtéríttetésére, amit jogában áll levonni a vételárból. Ez nem érvényes abban az esetben, hogy a termék visszaküldésének oka olyan jellegű károsodás volt, amelyre vonatkozik a jótállás.

5.4.A gyártó bejelentett élettartama a Medicovi betéteknek a védőfóliából történő kioldása után 8-10 hónap.

VI. Adatvédelem

6.1.Az üzemeltető kötelezi magát, hogy a Vevőtől csak olyan adatok közlésére tart igényt, amelyek kizárólag az Eladónak az adásvételi szerződésből adódó kötelességeinek teljesítéséhez szükségesek (név és családnév, lakcím és irányítószám, telefonszám, e-mail cím, kézbesítési cím).

6.2.A Vevő a megrendelés elküldésével az Adatvédelmi törvénytár 428/2002 sz. törvénye szerint feljogosítja az Eladót a megrendelésben feltüntetett személyi adatok feldolgozására az Eladó információs rendszerében, az Általános kereskedelmi feltételek szerint megkötött adásvételi szerződés teljesítése és az Eladó szolgálatainak és termékeinek propagálása céljából, hírlevél elküldéséhez az Eladó tevékenységéről, mindezt elektronikus eszközök segítségével is (elsősorban e-mail, SMS). Az Eladó kötelezi magát, hogy a Vevő személyi adatait a SZK érvényes jogszabályai értelmében fogja kezelni és felhasználni. A Vevő ezt a beleegyezést az Eladónak határozatlan időre adja.

6.3. Az üzemeltető kötelezi magát a Vevő személyes adatainak törlésére adattárából a Vevő kívánságára és írásos kérvényére, bármikor és indoklás nélkül is.

VII. Záró rendelkezések

7.1.Az Általános kereskedelmi feltételek az Eladó honlapján ismertetett, a Vevő megrendelésének napján hatályos terjedelemben és megfogalmazásban érvényesek.

7.2. A Vevő a megrendelés elküldésével igazolja az Eladónak, hogy elfogadja a megrendelt termék vételárát, beleértve az esetleges expedíciós és szállítási költségeket is. Egyidejűleg a Vevő kijelenti, hogy tisztában van az Eladó Általános kereskedelemi feltételeivel és Reklamációs rendjével a megrendelés elküldése pillanatában érvényes megfogalmazásban, és beleegyezését adja ezekbe.

7.3. Az Eladó fenntartja az Általános üzleti feltételek megváltoztatásának jogát.

7.4.Az Eladó és a Vevő megegyeztek, hogy teljes mértékben elfogadják és mindkét fél számára érvényesnek és kötelezőnek tartják az elektronikus kommunikációs formát, elsősorban az elektronikus postát és az internethálózatot.